Archiwum Polityki

Klan Kosiniaków-Kamyszów

W Polsce minister niezmiernie rzadko po zakończeniu misji w rządzie wraca do dawnego resortu na niższe stanowisko. Proponuje się to albo wybitnym fachowcom, jak np. dr Halinie Wasilewskiej-Trenkner, specjalistce od budżetu państwa, albo politykom z partii, które po kolejnych wyborach znów są w rządzącej koalicji. I tak po 11 latach nieobecności na rządowe salony powrócił dr Andrzej Kosiniak-Kamysz (55 l.), w l. 1990–91 podsekretarz stanu w rządzie Mieczysława F. Rakowskiego i minister zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Obecnie został podsekretarzem stanu w resorcie zdrowia.

Ukończył Wydział Lekarski AM w Krakowie. Jest specjalistą od chorób wewnętrznych. Ostatnio był dyrektorem szpitala im. J. Dietla w Krakowie i przewodniczącym Rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od 1968 r. w ZSL, a dziś we władzach naczelnych PSL. Należy także do Zakonu Rycerzy św. Łazarza. Żona jest stomatologiem, mają córkę i syna. Brat Andrzeja Zenon był pracownikiem ZG Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, potem MSZ (na placówkach w Budapeszcie i Berlinie), a dziś jest podsekretarzem stanu w MSWiA, gdzie odpowiada m.in. za dział rządowej administracji: wyznania religijne. Drugi brat Kazimierz jest profesorem weterynarii, b. rektorem krakowskiej AR, kierownikiem Katedry Hodowli Koni.

Polityka 42.2002 (2372) z dnia 19.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama