Archiwum Polityki

Teoria nerwowych żab

Od kilku lat Nobel w ekonomii jest sygnałem głębokiego przewrotu w tej nauce

Dotychczas – mówiąc w pewnym uproszczeniu – współzawodniczyły ze sobą dwa modele ekonomii. Z jednej strony tzw. neoklasyczny, wywodzący się od Adama Smitha, po Miltona Friedmana; jego neoliberalną zasadą było: ufaj niewidzialnej ręce rynku, prywatyzuj, obniżaj podatki i świadczenia socjalne, otwarty na świat rynek sam wszystko załatwi. Z drugiej strony była gospodarka planowa Marksa lub interwencjonizm państwowy Keynesa: nacjonalizuj, uspołeczniaj, planuj; albo chroń własny rynek przed obcą konkurencją, podnoś podatki, byś miał środki na świadczenia socjalne i pobudzanie koniunktury.

Polityka 42.2002 (2372) z dnia 19.10.2002; Komentarze; s. 17
Reklama