Archiwum Polityki

Konkurs o Nagrodę imienia Andrzeja Szczypiorskiego

Na ogłoszony w marcu 2002 r. Konkurs o Nagrodę imienia Andrzeja Szczypiorskiego nadesłano 140 prac (ok. 1500 stron druku). Jury postanowiło nagrodzić trzy prace:

I nagrodę, statuetkę dłuta Henryka Bakalarczyka i 5 tys. zł przyznano panu Tomaszowi Jachimkowi z Warszawy za pracę „Porozumienie ponad Nowakami”,

II nagrodę i 3 tys. zł przyznano panu Adamowi Molendzie z Żywca za pracę „Boże pastwiska”,

III nagrodę i 2 tys.

Polityka 22.2002 (2352) z dnia 01.06.2002; Listy; s. 101
Reklama