Archiwum Polityki

„Fabryki zwierząt”

Joanna Podgórska, Ewa Winnicka i Marcin Kołodziejczyk ukazali w artykule (POLITYKA 20) ogrom cierpienia zwierząt uważanych za „użytkowe”. Ludzie stworzyli podział na zwierzęta do przytulania i zwierzęta do jedzenia, zapominając o niezwykłej wrażliwości i inteligencji jednych i drugich. Każdy artykuł demaskujący tę hipokryzję witam z radością. (...)

Sebastian Mya

Polityka 22.2002 (2352) z dnia 01.06.2002; Listy; s. 101
Reklama