Archiwum Polityki

„Święta odrobione”

W artykule Mariusza Urbanka (POLITYKA 18) pojawiła się błędna forma pierwszego członu nazwiska pani Aldony Wiktorskiej-Święckiej, komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Przepraszamy.

Redakcja

Polityka 22.2002 (2352) z dnia 01.06.2002; Listy; s. 101
Reklama