Archiwum Polityki

Dział kadr

Andrzej Dopierała (39 l.) po fuzji firm Hewlett-Packard i Compaq został prezesem i dyrektorem generalnym nowej firmy, która będzie nosić nazwę Hewlett-Packard Polska (do tej pory był szefem HP). Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej wyjechał do USA, gdzie pracował w firmie zajmującej się elektroniką przemysłową. Był inżynierem serwisowym i szefem zespołów inżynierskich. W l. 1990–91 pracownik kanadyjskiej firmy zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej oraz eksploatacji szybów naftowych. Po powrocie do Polski został handlowcem, a następnie szefem zespołu handlowców w Bull Polska. W HP Polska pracuje od 8 lat, a od 1998 r. kieruje firmą. Od paru lat zajmuje ona pierwsze miejsca w rankingach największych firm informatycznych w Polsce. Ostatnio było o niej głośno przy okazji renegocjacji kontraktu HP z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę systemu IACS (zarządzania i kontroli polskiego rolnictwa zgodnie z wymogami UE). Jest członkiem Business Center Club, Polskiej Rady Biznesu i Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Żonaty, troje dzieci, Hobby: jazda na rowerze.

Płk Józef Klimowicz

(53 l.), od października ub.r. komendant główny Straży Granicznej, otrzymał nominację na stopień generała brygady. W l. 1968–71 służył w Marynarce Wojennej w dywizjonie niszczycieli. Potem został przeniesiony do granicznej placówki kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza w Kołobrzegu, gdzie podjął służbę jako młodszy kontroler. W 1982 r. ukończył prawo w Akademii Spraw Wewnętrznych. Od 1984 r. w sztabie Bałtyckiej Brygady WOP w Koszalinie, a od 1986 r. w Dowództwie WOP w Warszawie. W Straży Granicznej od powołania tej formacji. Ostatnio był dyrektorem Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego.

Polityka 22.2002 (2352) z dnia 01.06.2002; Dział kadr; s. 102
Reklama