Archiwum Polityki

Zaskakująca NIKE

Tegoroczną nagrodę literacką NIKE jury przyznało Joannie Olczak-Ronikier za książkę „W ogrodzie pamięci”. Werdykt był niespodzianką. Spodziewano się co prawda, że laureatem w szóstej już edycji nagrody zostanie wreszcie po raz pierwszy kobieta, ale typowano raczej poetkę Julię Hartwig albo Olgę Tokarczuk, która w tym roku, po raz trzeci w historii NIKE, wygrała plebiscyt czytelników. Skrzydlatą statuetkę dostała jednak Ronikier za tom wspomnień o swojej rodzinie, rozpoczynającej się od prapradziadka, wiedeńskiego rabina Eleazara Horwitza.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 13
Reklama