Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Jolanta Koczurowska (54. l.) została nową przewodniczącą Stowarzyszenia Monar. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła staż na amerykańskim uniwersytecie w Massachusetts. W Monarze działa od 22 lat. W 1983 r. założyła w Gdańsku istniejący do dzisiaj ośrodek dla uzależnionej młodzieży. Była pełnomocnikiem wojewody gdańskiego do spraw przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Jest zamężna, ma dorosłą córkę.

 

Andrzej Szukalski

(66 l.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama