Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Jolanta Koczurowska (54. l.) została nową przewodniczącą Stowarzyszenia Monar. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła staż na amerykańskim uniwersytecie w Massachusetts. W Monarze działa od 22 lat. W 1983 r. założyła w Gdańsku istniejący do dzisiaj ośrodek dla uzależnionej młodzieży. Była pełnomocnikiem wojewody gdańskiego do spraw przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Jest zamężna, ma dorosłą córkę.

Andrzej Szukalski

(66 l.) został prezesem Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy.

Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja prawo finansowe) pracował w Zakładach Meblarskich w Zduńskiej Woli. Od 1967 r. zawodowo związał się z sektorem bankowym. Był m.in. dyrektorem oddziału PKO w Zduńskiej Woli, dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NBP w Sieradzu i przez 9 lat prezesem łódzkiego Powszechnego Banku Gospodarczego SA. Odwołany z tego stanowiska w 1998 r., kiedy i on, i załoga banku protestowali przeciwko fuzji PBG SA z bankiem PeKaO SA. Ostatnio był prezesem Banku Częstochowa SA. Znany szeroko w środowisku bankowym jako współzałożyciel i przez wiele lat wiceprezes oraz prezes Zrzeszenia Banków Polskich. Obecnie kieruje Komisją Rewizyjną ZBP.

Ponadto:

Tadeusz Pawlaczyk (były komendant wojewódzki wielkopolskiej policji) został oficerem łącznikowym i radcą w ambasadzie RP w Berlinie. Będzie odpowiadał za współpracę miedzy polską i niemiecką policją.

Dr Władysław Łukasik (dotąd prezes Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej) został prezesem Krajowej Spółki Cukrowej – Polski Cukier SA.

Prof. Władysław Zalewski (konserwator dzieł sztuki z krakowskiej ASP) otrzymał nominację na przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama