Archiwum Polityki

Zapraszamy

Zapraszamy na spotkanie z prof. Piotrem Sztompką, przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się w czwartek, 17 października o godz. 18 w redakcji „Polityki”. Tytuł odczytu – Czy koniec społeczeństwa? Po zaproszenia można się zgłaszać pod numerem telefonu 451-61-63.

(Wywiad z profesorem s. 84)

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Do i od redakcji; s. 18
Reklama