Archiwum Polityki

Czynnik NBIC

Wszystkie wady homo sapiens można poprawić łącząc kilka technologii, które naukowcy określili skrótem NBIC, czyli nano, bio, info oraz cogno (nanotechnologia, biotechnologia, informatyka i nauki kognitywne). Po co? Żeby ludzie byli zdrowsi, mądrzejsi i bogatsi.

Ludzki organizm i jego otoczenie w najbliższych kilkudziesięciu latach zostaną całkowicie przeobrażone i usprawnione. Tak twierdzą autorzy raportu „Połączenie technologii dla poprawy ludzkich możliwości”, sporządzonego ostatnio przez 50 naukowców na zlecenie Narodowej Fundacji Nauki i Ministerstwa Handlu USA. Raport jest opisem technologii, które są realne i warte zainwestowania rządowych pieniędzy. Rekomendacje śmietanki amerykańskich uczonych, miejscami przypominające opowiadania science fiction, spotkały się z bardzo przychylnym odzewem prezydenta Busha.

Autorzy raportu są wyraźnie niezadowoleni z natury. Ludzkie ciało jest słabe, powolne i łatwo ulega zniszczeniu. Umysł jest zawodny i zbyt wolno przyswaja sobie wiedzę. Nasze zmysły obejmują zbyt wąski fragment rzeczywistości. Ludzie wykonują wiele żmudnych czynności, które mogłyby wykonywać maszyny. Ale to wszystko można naprawić dzięki zastosowaniu mieszanki technologicznej NBIC.

Pojawi się nowy człowiek, wszechstronny tytan intelektu, który będzie mistrzem w wielu dziedzinach jednocześnie. „Połączenie nauk może zapoczątkować Nowy Renesans – twierdzą autorzy raportu i dodają: – Nowy Renesans musi się opierać na scaleniu nauki i technologii, które skoncentrują się na człowieku i zaoferują mu nowe możliwości techniczne. Nastąpi humanizacja techniki – czasy, w których komputery nie będą narzędziami, lecz kolegami”. A każdy z nas będzie mógł pójść w ślady Michała Anioła.

Maszyny i dobrobyt

Nauki kognitywne – to w skrócie wiedza o procesach myślenia w aspekcie filozoficznym i fizjologicznym. Dotyczą też sztucznej inteligencji. Nanotechnologia jest nauką o świecie istniejącym na poziomie nanometra, czyli jednej miliardowej metra. My sami – i wszystko co nas otacza – składamy się z bloków materii, a te z kolei z cząsteczek funkcjonujących w strefie nano.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Nauka; s. 74
Reklama