Archiwum Polityki

Tajemniczy życiorys

(...) Wymieniony w artykule [„Taki miły człowiek”, POLITYKA 39] Wiesław Huszcza nie jest i nigdy nie był synem mojego ojca – Zygmunta Huszczy, byłego ministra oświaty i wychowania oraz prezesa Ligi Obrony Kraju. (...)

Beata Purowska z d. Huszcza

 

Od redakcji:

Wiesław Huszcza jest postacią enigmatyczną, stąd próby rekonstrukcji jego życiorysu przebiegały wieloma torami. W tym punkcie informatorzy okazali się nierzetelni, za co przepraszam.

Iwona Kochanowska

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Listy; s. 107
Reklama