Archiwum Polityki

„Podmaluj mój świat”

W nawiązaniu do artykułu Krystyny Lubelskiej (POLITYKA 44) pragnę poinformować, że:

1.

Przez ostatnie cztery miesiące kampanii UW realizowała w pełni strategię opracowaną przez Geralda Abramczyka. W tym czasie Abramczyk był głównym doradcą strategicznym odpowiedzialnym za kampanię wizerunkową Unii Wolności.

2.

Gerald Abramczyk w pełni akceptował i realizował przekaz związany ze średnią klasą jako adresatem kampanii Unii Wolności.

3.

Nieprawdą jest, jakoby Unia Wolności przeznaczyła kwotę rzędu miliona złotych na doradztwo. Kwota przeznaczona na wszelkiego rodzaju doradztwo, konsultacje itp. nie przekroczyła 500 tys. zł, z czego istotną część stanowiło wynagrodzenie Geralda Abramczyka.

Piotr Niemczyk, sekretarz generalny Unii Wolności

Polityka 46.2001 (2324) z dnia 17.11.2001; Listy; s. 99
Reklama