Archiwum Polityki

Drugi garnitur (cd.)

Choć minęły już trzy tygodnie od chwili powołania, to wielu nowym ministrom nie udało się dotąd obsadzić wszystkich foteli swoich zastępców – zwłaszcza tych, które przypaść mają osobom rekomendowanym przez PSL i UP. Dalej trwają kadrowe konsultacje. Nie wstrzymuje to jednak coraz szybszej wymiany szefów centralnych urzędów i służb.

Pełnej obsady nie ma jeszcze w MSWiA, w którym sekretarzem stanu został Zbigniew Sobotka (poseł SLD i b. wiceminister w tym resorcie za poprzedniej koalicji SLD-PSL), a podsekretarzami stanu: Andrzej Barcikowski (b. dyrektor generalny w URM i b. szef zespołu doradców premiera W. Cimoszewicza) i Zenon Kosiniak-Kamysz (ostatnio radca ambasady RP w Berlinie, brat byłego peeselowskiego ministra zdrowia w rządzie T. Mazowieckiego). W strukturze tego resortu pojawił się sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych (wcześniej w Kancelarii Premiera). Na stanowisko to premier mianował Arkadiusza Mroza (pracownik sekretariatu sejmowej komisji ds. służb specjalnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Sejmu). Premier odwołał szefów niektórych służb nadzorowanych przez szefa MSWiA. Nowym komendantem głównym policji został nadinspektor Antoni Kowalczyk (dotąd komendant stołeczny policji), a Straży Granicznej – płk Józef Klimowicz (ostatnio dyrektor Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego w Komendzie Głównej SG). Gen. Mirosława Gawora na stanowisku szefa Biura Ochrony Rządu zastąpił ppłk Grzegorz Mozgawa (dotąd jako szef Wydziału Zabezpieczenia Lokali odpowiadał za ochronę miejsc, w których mieszkają i pracują najważniejsze osoby w państwie). Minister Krzysztof Janik nie wyklucza również zmiany komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Opowiada się za wprowadzeniem kadencyjności na stanowiskach szefów resortowych służb. Pusto jest jeszcze w ministerialnych gabinetach w resorcie pracy, gdzie nominację otrzymała jedynie Jolanta Banach (posłanka SLD, w latach 1995–97 pełnomocnik rządu ds. rodziny i kobiet). Obecnie będzie sekretarzem stanu odpowiedzialnym za pomoc społeczną i pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych.

Polityka 46.2001 (2324) z dnia 17.11.2001; Dział kadr; s. 100
Reklama