Archiwum Polityki

Lista 500 Polityki

Redakcja „Polityki” przygotowuje 13 ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyjątkiem finansów i ubezpieczeń). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 180 mln zł) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem następujących danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2005 r. w osobach) lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2005 r. w terminie do 15 marca br. Tylko dzięki Państwa pomocy nasza lista będzie kompletna i wiarygodna. Dziękujemy i liczymy na współpracę.

Tygodnik POLITYKA
02-309 Warszawa
ul. Słupecka 6
z dopiskiem „Lista 500”
tel. 451-60-65
faks: 451-61-80
e-mail: lista500@polityka.com.pl

Polityka 9.2006 (2544) z dnia 04.03.2006; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama