Archiwum Polityki

Czego nie umie szkoła

91 proc. Polaków uważa, że szkoła powinna uczyć radzenia sobie na rynku pracy. 83 proc. twierdzi, że jest to zadanie, z którym szkoła sobie nie radzi. I w ogóle spośród wszystkich misji (poza uczeniem polskiego czy matematyki) wywiązywanie się z tej właśnie wychodzi polskiej szkole – zdaniem opinii publicznej – najgorzej (Ipsos Demoskop). Oczekiwanie, że umiejętność zdobycia pracy dziecko wyniesie ze szkoły, podsycane jest, rzecz jasna, sytuacją na rynku pracy.

Polityka 40.2002 (2370) z dnia 05.10.2002; Społeczeństwo; s. 78
Reklama