Archiwum Polityki

Reedukacja Radia Maryja

Toczą się poufne rozmowy na temat przyszłości rozgłośni ojca Rydzyka. Zespół Troski Duszpasterskiej o Radio Maryja, działający od kilku miesięcy przy Episkopacie, gościł 13 września ojca dyrektora oraz zwierzchnika warszawskiej prowincji Zakonu Redemptorystów Zdzisława Klafkę, któremu ksiądz Rydzyk podlega. – Uzyskaliśmy zapewnienie o całkowitej apolityczności radia – mówi biskup Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący Zespołu Troski. – Ojcowie redemptoryści zobowiązali się do podpisania stosownych umów z kuriami, na terenie których znajdują się biura rozgłośni. Takich umów nie podpisano jeszcze w siedmiu diecezjach, w tym w warszawskiej, której zwierzchnikiem jest prymas Józef Glemp. To właśnie jego dekret wywołał lawinę spekulacji na temat podziału w polskim Kościele katolickim.

Zespół Troski ma się wkrótce znowu zebrać, aby omawiać kwestię najważniejszą, czyli zmiany w statucie Radia Maryja, których zażądali delegowani przez prymasa hierarchowie. Kierunek nowelizacji statutu, do której zobowiązali się redemptoryści, jest otoczony ścisłą tajemnicą, ale można przypuszczać, iż chodzi o ograniczenie wszechwładzy ks. Tadeusza Rydzyka i większe podporządkowanie rozgłośni zarówno prowincjałowi redemptorystów jak i Episkopatowi. Nowy statut Radia Maryja ma być przedstawiony na najbliższej Konferencji Episkopatu Polski, która odbędzie się 7 i 8 października we Wrocławiu.

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama