Archiwum Polityki

Policja zaszywa kieszenie

Pod przewodnictwem ministra Krzysztofa Janika (MSWiA) międzyresortowy zespół przygotował, a rząd zatwierdził Strategię Antykorupcyjną zakładającą wprowadzenie przejrzystych procedur w administracji publicznej, zwłaszcza w procesach prywatyzacji, zamówieniach publicznych i ochronie zdrowia. Strategia ma objąć administrację centralną i samorządową, wymiar sprawiedliwości i funkcjonariuszy mundurowych, służbę cywilną. Według danych rządu od 1992 r. do 2000 r.

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama