Archiwum Polityki

Prezes kardiolog

Profesor Michał Tendera, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach od 1995 r., został wybrany prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i będzie przewodniczył tej organizacji od 2004 r. ETK skupia kilkadziesiąt tysięcy lekarzy, opracowuje standardy leczenia chorób serca, sprawdza, jak stosowane są one w różnych krajach.

Również inni polscy uczeni piastują wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych. Prof. Wojciech Rowiński, chirurg transplantolog z Akademii Medycznej w Warszawie, jest prezydentem Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów. Prof. Andrzej Nowak ze Śląskiej Akademii Medycznej od października będzie pełnił funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Prof. Jacek Waluk z warszawskiego Instytutu Chemii Fizycznej PAN od dwóch lat jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Fotochemii. Od lipca br. przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, największej i najważniejszej organizacji zrzeszającej socjologów, jest prof. Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewne lista ta jest niepełna, ale, niestety, ani Komitet Badań Naukowych, ani Polska Akademia Nauk nie wiedzą, którzy spośród naszych uczonych zostali docenieni przez międzynarodową społeczność naukową.

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 13
Reklama