Archiwum Polityki

Rewizorzy w Warszawie

:-,

Stołeczna publiczność ma dziś do dyspozycji dwie inscenizacje wielkiej komedii Gogola: Krzysztofa Zaleskiego w Ateneum i – wprowadzoną właśnie do repertuaru – Andrzeja Domalika w Dramatycznym. O ile „Rewizor” w Ateneum był z założenia nowoczesny, gorzki i ostry, o tyle przedstawienie Domalika jest dużo bardziej tradycyjne. Czysto komediowe (przynajmniej w aktorstwie, bo abstrakcyjna scenografia Barbary Hanickiej ciągnie ku grotesce).

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Kultura; s. 56
Reklama