Archiwum Polityki

Spory na granicach

Amerykanie mogą sprowokować kolejną wojnę handlową. W Stanach Zjednoczonych będzie znacznie rozbudowany system dotacji dla miejscowych farmerów. Komisja Europejska i władze wielu krajów eksportujących żywność są przekonane, iż jest to ciężkie naruszenie zasad, jakie obowiązują kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu i już zapowiadają zaskarżenie amerykańskiego prawa do trybunału WTO. Zarzewie nowego konfliktu pojawia się w momencie, gdy nie wygasło kilka starych. Między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata trwa w najlepsze wojna o zakres ochrony rynku stalowego (Polska właśnie rozważa wprowadzenie własnych barier) i nie kończą się kłótnie co do zasad handlu zmodyfikowaną genetycznie żywnością. Bez względu na to, co mówią politycy, gdy gospodarka światowa kuleje, bariery w handlu tylko rosną.

Polityka 20.2002 (2350) z dnia 18.05.2002; Gospodarka; s. 60
Reklama