Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Marek Kulczycki (54 l.) został prezesem Deutsche Bank 24. Ma on zasięg ogólnopolski, a siedzibę w Krakowie. Ukończył handel zagraniczny w SGPiS i do 1980 r. był pracownikiem naukowym tej uczelni (obronił pracę doktorską pt. „Kurs walutowy w systemie zarządzania”). W l. 1980–86 pracował jako konsultant w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Wiedniu. Następnie m.in.: specjalista ds. rozwoju w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, dyrektor departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (negocjował przyjęcie Polski do OECD) oraz podsekretarz stanu w tym resorcie, kiedy kierowała nim minister Henryka Bochniarz. Potem był wiceprezesem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, prezesem Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku w Krakowie i po przejęciu kontroli nad PPABank przez Fortis Bank Polska – wiceprezesem tego banku. Autor dwóch książek o tematyce ekonomicznej oraz ok. 100 artykułów w prasie fachowej. Do 1980 r. członek PZPR (w l. 1978–80 sekretarz Komitetu Uczelnianego w SGPiS). Dziś we władzach Polskiej Rady Biznesu.
Żona jest ekonomistką-konsultantem. Córka w tym roku zdaje maturę. Hobby: tenis, narciarstwo, żeglarstwo, pilotowanie samolotów turystycznych, działka i jazz.

Wiesława Wasilewska

została prezesem Panasonic Polska. Jest pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na czele oddziału japońskiego koncernu Panasonic (Matsushita Electric Industrial) i jednocześnie pierwszym Polakiem na stanowisku szefa polskiego oddziału. Pracę dla Panasonic Polska rozpoczęła w chwili powstania firmy w 1993 r. Utworzyła pierwszą strukturę sprzedaży produktów marki Panasonic i Technics. W 1995 r. została dyrektorem ds. logistyki, a od 1997 r. odpowiada za wszystkie sprawy operacyjne i finansowe firmy.

Polityka 20.2002 (2350) z dnia 18.05.2002; Dział kadr; s. 92
Reklama