Archiwum Polityki

„Skąpani w podwyżkach”

W artykule Urszuli Szyperskiej (POLITYKA 16) znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie, że AQUA SA z Bielska-Białej podniosła opłaty za wodę z nieskrępowaną fantazją, jak się jej widziało: w jednej gminie o 130 proc., w innej – o 39 proc. AQUA SA ustala ceny za wodę w gminach, na terenie których świadczy swoje usługi na podstawie dokładnego wyliczenia kosztów w danej gminie. Dzieje się tak zgodnie z zapisem w statucie spółki, który mówi o tym, że AQUA SA zapewni oddzielne rozliczenie jej działalności na terenie poszczególnych gmin na zasadzie kosztów rzeczywistych i utrzymania w każdej gminie jednakowej rentowności tej działalności.

Polityka 20.2002 (2350) z dnia 18.05.2002; Listy; s. 94
Reklama