Archiwum Polityki

Panie prezydencie!

W wywiadzie dla „Polityki” (nr 18) pan prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdza: „Także ideowe, światopoglądowe przesuwanie się SLD z lewicy do centrum jest przejawem europejskości, bo dzisiaj żadna lewica w Europie nie wraca na pozycję walczącej laickości i antyklerykalizmu. Co nie znaczy, że SLD nie czeka jeszcze poważna debata ideowo-światopoglądowa, a tematów nie brakuje. Są nimi na przykład eutanazja, inżynieria genetyczna...”. Oba człony wypowiedzi pana prezydenta są prawdziwe.

Polityka 20.2002 (2350) z dnia 18.05.2002; Stomma; s. 98
Reklama