Archiwum Polityki

WIR: tajna informacja dla najwyżs zych władz

Premier Leszek Miller podpisał 9 września zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw wymiany informacji pod nazwą Wspólnota Informacyjna Rządu. Dotychczas brakowało władzom jednolitej oceny wywiadowczej. W wymianie informacji między resortami i prezydentem czy premierem kraju panował chaos. Kto był bliżej pierwszych biurek w kraju, dostarczał na nie informacje z własnego podwórka. Pojawiała się nawet rywalizacja pomiędzy służbami. W efekcie premier i prezydent dysponowali informacjami często sprzecznymi, które sami musieli przeanalizować i zweryfikować. Kres temu kładzie ustawa z maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Art. 41 ustawy nakłada na szefa Agencji Wywiadu obowiązek zorganizowania „współpracy w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji RP pomiędzy organami administracji rządowej”. Zajmie się tym właśnie WIR.

Wspólnotę utworzono na wzór zbliżonych w kompetencjach komitetów działających w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji i Niemczech. W jej skład wchodzą: szef Agencji Wywiadu jako przewodniczący WIR, wiceprzewodniczącym jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członkami WIR będą: sekretarze stanu w MSWiA, w Kancelarii Premiera, wykonujący zadania związane z kontaktami międzynarodowymi szefa rządu oraz podsekretarze stanu w MON, w resortach gospodarki i finansów, zastępcy szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskowych Służb Informacyjnych. W pracach WIR może także uczestniczyć z głosem stanowiącym wyznaczony przez szefa przedstawiciel prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Polityka 38.2002 (2368) z dnia 21.09.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama