Archiwum Polityki

To nie moja wypowiedź

W nawiązaniu do artykułu prof. Andrzeja Garlickiego [„Z Münchhausenem w zawody”, POLITYKA 31, o hipotezach Dariusza Baliszewskiego dot. śmierci gen. Sikorskiego – red.], w którym pisze: „cytuję za Januszem Zawodnym taką oto opinię: Sikorski mówiąc otwarcie był agentem niemieckim...”. Garlicki wprowadza czytelników w błąd. Ta opinia o Sikorskim była wypowiedziana przez gen. Ludomiła Rayskiego, który udzielił mi wywiadu 27.05.1967 r. w Londynie. (Patrz Baliszewski, „Newsweek” 9.06.02 i J. K. Zawodny, „Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady”, Warszawa, PWN 1994, s. 363). Powyższe źródła były i są znane Garlickiemu i z nich czerpał informacje. Czytelnicy „Polityki” wnioskują ze sformułowania Garlickiego, że oskarżenie gen. Sikorskiego to moja wypowiedź (mam na to raczej nieprzyjemne dowody). Takie niedokładne, jeśli nie niechlujne traktowanie oryginalnego źródła podważa mój autorytet 50-letniej pracy naukowej. (...)

Janusz K. Zawodny

 

Od redakcji:

W tekście prof. Garlickiego była informacja, iż opinia sugerująca, że Sikorski był niemieckim agentem, pochodzi od gen. Ludomiła Rayskiego. Niestety, niefortunne redakcyjne skróty spowodowały, iż czytelnik może odnieść wrażenie, że jest to opinia prof. Zawodnego. Pana profesora i czytelników przepraszamy.

Polityka 38.2002 (2368) z dnia 21.09.2002; Listy; s. 99
Reklama