Archiwum Polityki

Historia warta uwagi

Pragnę wyrazić swoje uznanie dla artykułu Adama Szostkiewicza [„Cerkiew bez Moskwy”, POLITYKA 35, dot. historii polskiego prawosławia – red.]. Uważam, że w polskich środkach masowego przekazu zbyt mało mówi się o faktach, które godzą w stereotypowe wyobrażenia o historii Polski. Jeśli Polacy mają być społeczeństwem tolerancji i zrozumienia, muszą bez skrępowania mówić o historii Polski w kategoriach prawdy historycznej. Zbyt często próbujemy uciec przed obiektywnym spojrzeniem w przeszłość zasłaniając się twierdzeniem, że zbyt mało zawiniliśmy w porównaniu do innych, że nie warto o tym mówić.

Wysoki poziom merytoryczny artykułu powoduje, że czyta go się z zapartym tchem.

Uważam, że wspólna historia ze wschodnimi sąsiadami w szczególności zasługuje na uwagę, ponieważ zbliżenie z Unią Europejską powoduje, że tematyka ta często schodzi na dalszy plan. (...)

Katsiaryna Baradai

Polityka 38.2002 (2368) z dnia 21.09.2002; Listy; s. 99
Reklama