Archiwum Polityki

„Góralu, zejdź z Alp”

Artykułu o Szwajcarii, takiego jak tekst Adama Szostkiewicza (POLITYKA 9), od dawna w „Polityce” brakowało. Nie tylko prezentuje argumenty za i przeciw wejściu do ONZ, ale także doskonale oddaje tutejsze nastroje. Chciałam jednak zauważyć dwie rzeczy.

Po pierwsze, Szwajcarzy w referendum w 2000 r. zatwierdzili pakiet umów z Unią Europejską, które zbliżyły ich w sposób znaczący do tej organizacji. Był to znaczący sukces „lobby proeuropejskiego”, nawet jeśli nie oznacza on wejścia Konfederacji do Unii. Po drugie, w zeszłym roku Szwajcarzy zgodzili się, by ich żołnierze uczestniczyli w międzynarodowych misjach wojskowych. Także wtedy narodowe „tak” odebrano jako chęć otwarcia się na Europę.

Ania Wuest-Sokolnicka, Szwajcaria

Polityka 12.2002 (2342) z dnia 23.03.2002; Listy; s. 34
Reklama