Archiwum Polityki

Łączę z pieniędzmi

Z 2 mln dorosłych internautów w Polsce konta on-line ma ponad 600 tys. Wskaźnik nasycenia rynku (ok. 30 proc.) jest więc taki jak we Włoszech lub Szwajcarii, choć odległy od skandynawskiej czołówki (ok. 60 proc.).

Już tylko BIG Bank Gdański nie ma kont on-line dla klientów indywidualnych, ale i on zapowiada ich uruchomienie w tym roku. Czołówka banków internetowych – mBank, BZ WBK24 i Inteligo – ma już powyżej 100 tys. rachunków każdy. Według prognozy gdańskiego IBnGR, bankowych kont internetowych ma być w 2005 r. ok. 2 mln. Czy stanie się to szybciej, zależy od samych banków.

Kto korzysta, kto nie

Konta internetowe mają głównie ludzie młodzi, aktywnie korzystający z Internetu, a jednocześnie dysponujący własnymi przychodami. Banki bowiem często żądają deklaracji stałych wpływów miesięcznych. Próbkę profilu społecznego klientów banków on-line daje lista dyskusyjna pl.biznes.banki, na której wypowiada się sporo informatyków (w tym bankowych). Nic jednak dziwnego, że trudno wśród nich znaleźć ludzi niepowiązanych z komputerami: obsługa kont jest skomplikowana, ich użytkowników spotykają niespodzianki, instrukcje pisane są informatycznym żargonem.

Wśród przyczyn, jakie podawali ankietowani w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie korzystają z kont internetowych (ankieta „ARC Rynek i Opinia”, 2001 r.), na pierwszym miejscu był brak dostępu (prawie 52 proc.), na drugim brak zaufania (niemal 20 proc.), na trzecim – brak potrzeby (10 proc.).

Brak dostępu do Internetu pozostaje poza polem działania banków. W ich zasięgu jest jednak przezwyciężanie braku zaufania do kont internetowych oraz umiejętne kształtowanie potrzeb. Niezbyt zachęcająco brzmią sformułowania z regulaminów w stylu „Posiadacz rachunku... odpowiada za szkody spowodowane... niewłaściwym użytkowaniem tokena, numeru dostępowego, identyfikatora oraz hasła”. Chyba zabrakło tu jasnego określenia, że bank nie chce odpowiadać za straty powstałe z ewidentnej winy klienta – a nie za wszelkie i nieokreślone szkody.

Polityka 12.2002 (2342) z dnia 23.03.2002; Przewodnik; s. 80
Reklama