Archiwum Polityki

„Przychodzi Polak do psychoterapeuty”

(...) Chciałbym uzupełnić Raport (POLITYKA 5) kilkoma informacjami. Przede wszystkim psychoterapia – jak każda terapia, np. farmakopterapia – to sposób leczenia. Dlatego nie ma powodu rozważać, czy jest skuteczna, czy nie. Można zastanawiać się, jaki lek i jaka psychoterapia są skuteczne w jakiejś chorobie. (...) Psychoterapia jest jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie oddziaływań leczniczych, zwłaszcza długofalowo, musi być jednak realizowana przez osoby mające odpowiednie kompetencje.

Polityka 12.2002 (2342) z dnia 23.03.2002; Listy; s. 95
Reklama