Archiwum Polityki

„Przychodzi Polak do psychoterapeuty”

(...) Chciałbym uzupełnić Raport (POLITYKA 5) kilkoma informacjami. Przede wszystkim psychoterapia – jak każda terapia, np. farmakopterapia – to sposób leczenia. Dlatego nie ma powodu rozważać, czy jest skuteczna, czy nie. Można zastanawiać się, jaki lek i jaka psychoterapia są skuteczne w jakiejś chorobie. (...) Psychoterapia jest jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie oddziaływań leczniczych, zwłaszcza długofalowo, musi być jednak realizowana przez osoby mające odpowiednie kompetencje. Ustawa o zawodzie psychologa jest niezmiernie potrzebna, nie ureguluje jednak zasad stosowania psychoterapii chociażby dlatego, że wpierw muszą zostać określone warunki, dopuszczające psychologów (i osoby o innym przygotowaniu zawodowym niż lekarskie) do stosowania tych świadczeń. Wymaga to m.in. określenia rodzaju i zakresu dodatkowego wykształcenia, uprawniającego do wykonywania usług leczniczych i sposobu uzyskiwania takich uprawnień. To zadania Ministerstwa Zdrowia, być może także Izb Lekarskich. W przeciwnym razie pod nazwą psychoterapia będzie udzielana wyłącznie pomoc psychospołeczna, niekierowana do chorych i niewymagająca szczególnych medycznych kwalifikacji, jak np. przytoczone w Raporcie działania, mające zwiększyć umiejętności zarządzania.

Byłoby dobrze, gdyby w okresie vacatio legis dla ustawy o zawodzie psychologa doszło do określenia zasad stosowania psychoterapii. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne od wielu lat dąży do wprowadzenia specjalizacji w psychoterapii dla lekarzy (nie tylko psychiatrów) i psychologów klinicznych, kolejny taki wniosek przekazaliśmy Ministerstwu Zdrowia w końcu ubiegłego roku. Obecnie opracowywane są standardy stosowania psychoterapii.

Regulacje European Association of Psychotherapy ustawiają poprzeczkę wysoko.

Polityka 12.2002 (2342) z dnia 23.03.2002; Listy; s. 95
Reklama