Archiwum Polityki

Najlepsze książki historyczne

Po raz 44 przyznaliśmy Nagrody „Polityki” za książki z najnowszej historii Polski. Na zdjęciu laureaci Nagrody 2005 (z dyplomami w ręku): Anna Bikont (za książkę „My z Jedwabnego”) i prof. Henryk Słabek („Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki z lat 1945–1989”. Obok laureatów stoją (od lewej): Mieczysław Prószyński – wydawca, Jerzy Baczyński – redaktor naczelny „Polityki”, Barbara Janicka – wydawca, Dorota Malinowska-Grupińska – redaktor naczelna wydawnictwa Prószyński, jurorzy: red. Marian Turski, prof. Juliusz Bardach, prof. Feliks Tych.

Polityka 10.2006 (2545) z dnia 11.03.2006; Do i od Redakcji; s. 22
Reklama