Archiwum Polityki

Łapówki to nasza specjalność

Przedsiębiorcy w Polsce uważają, że nasza gospodarka jest w szczególnym stopniu dotknięta korupcją – wynika z badania opublikowanego przez Pentor.

O wyższym poziomie korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE przekonanych jest obecnie 69 proc. ankietowanych przedsiębiorców.

W porównaniu z ubiegłorocznym sondażem poziom korupcji oceniany jest jednak jako nieco niższy. Średnia ocen odpowiedzi na pytanie o nasilenie korupcji w Polsce obniżyła się z 4,3 do 4,2 na skali od 1 do 6.

Korupcja jest postrzegana jako dość poważna bariera życia gospodarczego.

W zestawieniu z poprzednim pomiarem średnia ocen (na skali od 1 – niewielka przeszkoda do 6 – poważna przeszkoda) nie zmieniła się, pozostając na poziomie 4.

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu deklarują, podobnie jak w poprzednich pomiarach, iż praktyki korupcyjne w ich branży są zjawiskiem relatywnie rzadkim. Jednak co czwarty reprezentant badanych firm (24 proc.) nie zaprzecza, że miał styczność z propozycją korupcyjną ze strony urzędników państwowych czy samorządowych w zamian za pozytywne rozstrzygnięcie przetargu czy też otrzymanie zezwolenia itp. Co trzecia ankietowana firma deklaruje również, że zetknęła się z propozycjami korupcyjnymi ze strony prywatnych usługodawców.

Niezmiennie przedsiębiorcy do najczęstszych przejawów korupcji zaliczają nadużywanie sprawowanej funkcji, płatną protekcję w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach i urzędach, wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści oraz łapówkarstwo.

Za najbardziej skorumpowane obszary życia społeczno-gospodarczego uważane są: polityka, służba zdrowia, służby celne oraz urzędy centralne i ministerstwa.

Polityka 10.2006 (2545) z dnia 11.03.2006; Społeczeństwo; s. 86
Reklama