Archiwum Polityki

Minirząd Pola

W miejsce dawnych resortów budownictwa, łączności, gospodarki morskiej i transportu – w nowym rządzie jest jedno Ministerstwo Infrastruktury, którym kieruje wicepremier Marek Pol. Podlega mu sekretarz stanu i pięciu podsekretarzy, m.in.: ds. budownictwa, ds. łączności, ds. transportu, itd. Każdy w swym pionie ma od 2–4 departamentów o zbliżonych często nazwach (np. departamenty: rozwoju transportu, transportu drogowego oraz dróg publicznych). Departamentów jest aż 21, ponadto 6 biur.

Polityka 37.2002 (2367) z dnia 14.09.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama