Archiwum Polityki

Szkoła – wspomnienie koszmaru

52 proc. Polaków (Ipsos-Demoskop) jest przeciw posyłaniu dzieci do szkoły w wieku 6 lat. Czyżby za taką opinią kryły się gigantyczne pokłady lęku i niechęci do szkoły?

Prof. Adam Frączek,

psycholog i pedagog, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej: To prawdopodobne, że deklarujący niechęć do wcześniejszego niż w naszej tradycji rozpoczęcia przez dziecko obcowania ze szkołą mają nie najlepsze własne wspomnienia. Przykre epizody w dzieciństwie łatwo prowadzą do zgeneralizowanej niechęci wobec okoliczności, w których miały miejsce. Niekoniecznie zresztą muszą to być osobiste doświadczenia: nastawienia emocjonalne wobec różnych kwestii, zdarzeń, stanów rzeczy są często bezrefleksyjnie przyjmowane z otoczenia społecznego. Za głosują z wykształceniem wyższym, raczej młode, przeciw – starszej daty.

Polityka 37.2002 (2367) z dnia 14.09.2002; Społeczeństwo; s. 88
Reklama