Archiwum Polityki

Co z tym azbestem?

Od dziewięciu lat obowiązuje zakaz stosowania azbestu, ale nic się nie robi, by usunąć groźne odpady. Obecnie jest ich w Polsce co najmniej 15,5 mln ton. Azbest stosowany był głównie w budownictwie oraz jako środek ogniotrwały, np. w sprzęcie przeciwpożarowym. Ciągle wiele azbestu jest na wsi w dachach pokrytych eternitem.

Polityka 35.2006 (2569) z dnia 02.09.2006; Gospodarka; s. 40
Reklama