Archiwum Polityki

Liga Przyjaciół Izraela

Bez większego rozgłosu powstała Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna. Na jej czele stanął wicemarszałek Senatu Ryszard Legutko (PiS). Jednym z wiceprzewodniczących został poseł Krzysztof Bosak z LPR. W grupie, która ma zająć się utrzymywaniem kontaktów międzyparlamentarnych z izraelskim Knesetem, są też inni posłowie Ligi – Arnold Masin i Daniel Pawłowiec – wszyscy związani z Młodzieżą Wszechpolską. – Nie należy wyciągać z tego żadnych wniosków – zapewnia Bosak.

Polityka 11.2006 (2546) z dnia 18.03.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama