Archiwum Polityki

Giertych przeciw faszystom

Minister Roman Giertych polecił kuratorom oświaty, aby nauczyciele przypomnieli uczniom, że wykonywanie gestów faszystowskich to przestępstwo. Wychowawcy ze zdziwieniem czytają list, który małopolskie kuratorium oświaty rozesłało do szkół: „W związku z pojawiającymi się informacjami o stosowaniu przez młodzież gestów faszystowskich proszę Państwa Dyrektorów o poinformowanie uczniów, że zachowania propagujące faszystowski ustrój państwa stanowią przestępstwo i podlegają kwalifikacji z art. 256 Kodeksu Karnego”. – My tylko wykonujemy polecenie ministra, który prosił nas o wysłanie takiego listu – wyjaśnia Agata Szuta, wicekurator w małopolskiej oświacie, gdzie list został opublikowany na stronach internetowych. Ale na stronach śląskiego kuratorium listu nie ma. – Jeśli problem istnieje, to trzeba o nim rozmawiać, ale nie za pomocą pism przypominających o sankcjach karnych, – wyjaśnia Piotr Zaczkowski, rzecznik kuratorium.

Nie wszyscy dyrektorzy zamierzają zastosować się do ministerialnego polecenia. – Nie będę obrażał moich uczniów tego typu pogadankami, bo minister Giertych myśli, że zabawy Młodzieży Wszechpolskiej faszystowskimi gestami interesują młodzież w mojej szkole – mówi anonimowo dyrektor liceum. W MEN nikt nie potrafi powiedzieć, jakie konkretnie wydarzenia w szkole były inspiracją do wydania takiego komunikatu. (Dąb.)

Polityka 22.2007 (2606) z dnia 02.06.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama