Archiwum Polityki

Spóźnione telefony

Pilotażowe programy usług UMTS miały się zacząć w 2003 r., a regularne połączenia w 2004 r. Na wniosek operatorów sieci komórkowych wszystkie te terminy zostały przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydłużone o kolejne 12 miesięcy. Główne powody zwłoki to wysokie koszty przedsięwzięcia (operatorzy muszą zgromadzić na nie środki) oraz komplikacje techniczne. Dwa lata temu każdy z operatorów za licencje na świadczenie usług UMTS zapłacił Skarbowi Państwa po 650 mln euro. Teraz mogą się tylko pocieszać, że ich konkurenci z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii przepłacili więcej. /pat/

Polityka 19.2002 (2349) z dnia 11.05.2002; Gospodarka; s. 56
Reklama