Archiwum Polityki

„Spalarnie pieniędzy”

W związku z informacjami zawartymi w artykule Joanny Onoszko-Krośkiewicz (POLITYKA 12) informujemy, że panowie: dr hab. inż. Lech Sitnik i dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz nie są profesorami tytularnymi. Będąc pracownikami Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn są zatrudnieni na stanowiskach profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.

Nasz Instytut nigdy nie zajmował się problematyką odpadów i śmieci ani instalacjami do ich utylizacji. Z definicji Instytut zajmuje się problematyką budowy maszyn i pojazdów oraz ich eksploatacji.

Wymienieni pracownicy nigdy w Instytucie oficjalnie nie prowadzili badań naukowych z zakresu utylizacji odpadów i mogą nie być specjalistami w tej dziedzinie. Obaj panowie na niwie utylizacji odpadów działali jako przedstawiciele swoich prywatnych firm i fundacji i nie mieli prawa w swoich wystąpieniach powoływać się na Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

Jest nam bardzo przykro, że swoim postępowaniem mogą narazić poszczególne gminy na straty.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej

Polityka 19.2002 (2349) z dnia 11.05.2002; Listy; s. 91
Reklama