Archiwum Polityki

„Madame Redaktor”

Artykuł red. Lubelskiej (POLITYKA 14), która nie zadała sobie trudu zweryfikowania podanych jej przez red. Kaszubę „faktów”, przedstawia początki i rozwój „Twojego Stylu” w sposób nierzetelny i w krzywym zwierciadle:

1. Odnośnie rzekomego braku wsparcia redakcji „Twojego Stylu” przez wydawcę: zatrudnienie w formie pełnych etatów dziennikarskich i edytorskich utrzymywało się w magazynie na przestrzeni lat średnio na poziomie 60 osób.

Polityka 19.2002 (2349) z dnia 11.05.2002; Listy; s. 91
Reklama