Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Ewa Kulesza (51 l.) ponownie została przez Sejm wybrana na głównego inspektora ochrony danych osobowych. W 1998 r. jej kandydaturę zgłosili posłowie z koalicji AWS i UW. Jej zasługi przy sprawowaniu tego urzędu, który praktycznie od podstaw zbudowała, dobrze oceniła obecna koalicja i tym razem kandydaturę Kuleszy na to stanowisko zgłosiła grupa posłów SLD. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 r. jest pracownikiem naukowym w swojej macierzystej uczelni. W 1980 r. współzałożycielka NSZZ „S” w Uniwersytecie Łódzkim. W 1984 r. została doktorem nauk prawnych. Specjalizowała się w prawie socjalnym i polityce społecznej. Przez dwa lata pracowała w Trybunale Konstytucyjnym na stanowisku radcy ds. orzecznictwa. W l. 1992–94 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, potem nieetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także – do czasu powołania na stanowisko generalnego inspektora – doradca ministra pracy i polityki socjalnej. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Mąż jest dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – zastępcą prokuratora generalnego.

Tomasz Michalak

(38 l.) był dwudziestym i zarazem ostatnim prezesem Głównego Urzędu Ceł. Od 1 maja br., po zniesieniu GUC i włączeniu służby celnej w struktury resortu finansów, został jej pierwszym szefem i zarazem podsekretarzem stanu w tym resorcie. Po ukończeniu politologii na UW był asystentem w Akademii Nauk Społecznych. Po likwidacji ANS w 1990 r. podjął pracę w GUC na stanowisku szeregowego celnika. W 1996 r., kiedy był wicedyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej GUC po wygranych przez Aleksandra Kwaśniewskiego wyborach, przeszedł do pracy w Kancelarii Prezydenta RP.

Polityka 19.2002 (2349) z dnia 11.05.2002; Dział kadr; s. 92
Reklama