Archiwum Polityki

„Kasa, baza, nadbudowa”

Cena jednej strony ogłoszenia Związku Miast Polskich w wydawanym przeze mnie „Przeglądzie Samorządowym” wynosiła 850 zł, a nie jak napisano w artykule (POLITYKA 14) 7 TYS. ZŁ.

Jerzy Domański

 

Od autora:

Informację o cenach ogłoszeń w „Przeglądzie Samorządowym” zaczerpnęliśmy z oficjalnego cennika reklam zamieszczanych w tymże piśmie.

Bianka Mikołajewska

Polityka 19.2002 (2349) z dnia 11.05.2002; Listy; s. 95
Reklama