Archiwum Polityki

„Inspektor Gadżet”

Artykuł Wojciecha Markiewicza (POLITYKA 9) sprawił mi radość i satysfakcję tym większą, że utwierdził mnie w słuszności podjętych działań. Otóż 23 lutego odbyła się w Katowicach inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, w której kształcimy studentów w specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem pracy”. Studia trwają siedem semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy „inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Polityka 11.2002 (2341) z dnia 16.03.2002; Listy; s. 71
Reklama