Archiwum Polityki

Złoto dla naszej dziennikarki

Nasza koleżanka red. Janina Paradowska zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu „dziennikarze w opinii posłów” otrzymując jako „najlepsza dziennikarka prasy ogólnopolskiej” specjalną Złotą Akredytację do Sejmu. Wyboru dokonało jury składające się z przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych, obradujące pod przewodnictwem marszałka Sejmu. Jury oceniało „wiedzę merytoryczną, obiektywizm, osobowość i styl” kandydata. Jance składamy serdeczne gratulacje.

Polityka 36.2002 (2366) z dnia 07.09.2002; Do i od redakcji; s. 17
Reklama