Archiwum Polityki

To nie wiceminister

Przepraszamy za umieszczenie mylnego podpisu pod zdjęciem [art. „Pilnuj kieszeni, w której siedzisz”, POLITYKA 34, dot. związków zawodowych górników]. Przedstawiało ono podsekretarza stanu Ireneusza Sitarskiego, a nie – jak podaliśmy w opisie – wiceministra skarbu Marka Kossowskiego.

Kierownik Działu Foto „Gazety Wyborczej”

Sławomir Sierzputowski

Polityka 36.2002 (2366) z dnia 07.09.2002; Listy; s. 91
Reklama