Archiwum Polityki

Stolica sztuk

W myśl zasady „w jedności siła” aż 30 stołecznych galerii (w ubiegłym roku – 24) zdecydowało się uczestniczyć w Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych. Odbywa się po raz drugi, ale jego źródeł dopatrzyć się można w Warszawskim Miesiącu Malarstwa organizowanym w latach 90. O ile jednak tamta impreza była – już z samej nazwy – przeglądem dość konserwatywnym, o tyle w nowej formule mamy już do czynienia z pełnym spektrum twórczych dokonań: malarstwem, rzeźbą, grafiką, ale też instalacjami, wideoartem, happeningami, performance’em. To także szeroka panorama pokoleniowa: obok prac dużej grupy artystów najmłodszych, absolwentów ASP z ostatnich lat, pokazane zostaną także dzieła nestorów i klasyków: Stefana Gierowskiego, Jana Tarasina, Józefa Szajny czy Stanisława Fijałkowskiego. W sumie swój warsztat, dokonania, artystyczną wyobraźnię i wizję świata zaprezentuje aż 150 twórców, których łączy jedno: związani są ze stolicą. Teoretycznie łączy ich coś jeszcze; hasło tegorocznego Festiwalu, które brzmi „Komunikacja, Identyfikacja, Dostęp”. Jest ono jednak na tyle szerokie, że dopuszcza bardzo wiele artystycznych manifestacji. Główna ekspozycja otwiera się 12 maja w Galerii DAP. Zaprezentowane na niej będą prace artystów zaproszonych (mistrzowie) oraz te wybrane w ramach specjalnego, ogłoszonego wcześniej konkursu. W pozostałych galeriach (m.in. Green, Zapiecek, Napiórkowska, Brama, Pokaz, Test, XX1) odbywać się będą pokazy towarzyszące. Do końca czerwca warto więc śledzić program wystaw stołecznych galerii, bo będzie się w nich działo wiele ciekawych rzeczy.

Piotr Sarzyński

Bliższe informacje: www.wfsp.pl

Polityka 19.2006 (2553) z dnia 13.05.2006; Kultura; s. 61
Reklama