Archiwum Polityki

Czyje działki?

Trybunał Konstytucyjny uznał, że uwłaszczenie Polskiego Związku Działkowców na terenach gminnych jest niezgodne z konstytucją. Ogródki działkowe nie są oazą spokoju, ale terenem ostrej walki politycznej, która toczy się od początku transformacji. Stronami są: samorządy lokalne oraz Polski Związek Działkowców. Gminy zawsze uważały, że tereny – często położone w środku miast – powinny należeć do nich. W 1995 r. posłowie ówczesnej koalicji SLD–PSL przegłosowali nowelizację ustawy o pracowniczych ogródkach działkowych, która pozwalała PZD otrzymać (jeśli tylko chciał) prawo wieczystego użytkowania terenów działkowych, nie pozostawiając samorządom żadnej możliwości odmowy.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Gospodarka; s. 58