Archiwum Polityki

Z rodu rycerskiego

Pamięć o Tadeuszu Manteufflu, którego setna rocznica urodzin przypada w tych dniach, trwa w polskim środowisku historycznym, ale rzadko wykracza poza jego ramy. Całe życie poświęcił historii. Domagał się jasnego, etycznego kodeksu postępowania historyka, przestrzegał przed odwracaniem się od przeszłości i przed zniekształcaniem historii.

W wykonywaniu profesji historyka wypełniał wszystkie jej główne funkcje: był uczonym, nauczycielem, archiwistą. Setna rocznica urodzin, przypadająca 5 marca 2002 r., powinna stać się okazją do przypomnienia szerszym kręgom postaci twórcy i patrona Instytutu Historii PAN.

Tadeusz Manteuffel-Szoege wywodził się ze starego inflanckiego rodu rycerskiego, a powstańcze losy dziada i ojca były świadectwem przywiązania do polskości tamtejszej szlachty. Z Rzeżycy, gdzie się urodził, wysłany został do szkoły do Warszawy, dokąd zresztą przeniosła się w 1918 r.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Historia; s. 67