Archiwum Polityki

Dział kadr

Katarzyna Marczyńska (37 l.) została powołana przez Związek Banków Polskich na arbitra bankowego. Będzie on rozpatrywał spory między konsumentami (osobami fizycznymi, które zawarły umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) a bankami. Skargi będą rozpatrywane bez udziału stron na podstawie przedstawionych dokumentów. Za arbitraż, w zależności od wartości sporu, trzeba będzie zapłacić 20 lub 50 zł. Jeśli bank spór przegra, to klientowi zwraca tę opłatę. Arbiter Marczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu aplikacji była sędzią w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Koninie. Od 1996 r. pracuje w Warszawie, m.in. jako sędzia Wydziału XV i XX Gospodarczego Sądu Okręgowego oraz naczelnik w Biurze do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie materialnym i procesowym. Była m.in. sędzią-komisarzem w postępowaniu upadłościowym TUiR Polisa SA. Dotychczas orzekała w ponad 1500 sprawach dotyczących bankowości. Mąż pracuje w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Mają syna i córkę. Hobby: wędrówki piesze i rowerowe, harcerstwo (jest instruktorem ZHP).•

Prof. Mirosław Pietrewicz (61 l.) na nominację na prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych czekał trzy miesiące, choć to, iż właśnie jemu przypadnie to stanowisko, wiadome było już w chwili zawiązania koalicji SLD-PSL-UP. Wtedy zdecydowano, iż w odchudzonym rządzie Leszka Millera prezes RCSS nie będzie już ministrem, a Centrum zostanie bezpośrednio podporządkowane premierowi. Prof. Pietrewicz musiał zaczekać na nowelizację ustawy o Radzie Ministrów. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS i od prawie 40 lat zajmuje się pracą naukową (w Instytucie Finansów, w SGPiS, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i w SGH).

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Dział kadr; s. 92
Reklama