Archiwum Polityki

Opinie

Jan Paweł II
papież:

„– Jak wiecie, moje serce szczególnym uczuciem darzy kontynent europejski, gdzie znajduje się Rzym, stolica apostoła Piotra i miejsce jego męczeństwa. Dlatego właśnie odwiedziłem liczne kraje europejskie i dwa razy zwołałem zgromadzenie Synodu Biskupów dla Europy, by wspólnie omówić jej problemy religijne. Odwiedziłem również instytucje europejskie w Strasburgu, chcąc w ten sposób wyrazić moje poparcie dla wysiłków zmierzających do zjednoczenia kontynentu. (...) wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej stara się o wejście do Unii Europejskiej, aby odegrać w niej twórczą rolę. (...) Moim życzeniem jest, aby odpowiedzialni za Unię potrafili wyjść naprzeciw tym pragnieniom, okazując zrozumienie dla poważnych trudności, jakie kraje te, w których do niedawna obowiązywał inny system ekonomiczny, będą miały w początkowej fazie z dostosowaniem się do stawianych im warunków”.
(Podczas audiencji dla członków III międzynarodowego forum zorganizowanego przez Fundację im. Alcide De Gosperiego, Biuletyn Prasowy KAI, 26 II)

 

Marek Dyduch
sekretarz generalny SLD:


„– Władze Unii Pracy wyraziły chęć pójścia do wyborów samorządowych z SLD. Czy Sojusz jest zainteresowany tą propozycją?
– Takie porozumienie byłoby korzystne jako podtrzymanie koalicji rządowej oraz w związku z przyjęciem metody d‘Hondta, która preferuje duże ugrupowania. Nasze wątpliwości budzi jednak fakt, że na szczeblu samorządowym SLD zawierał różne koalicje, w tym z Unią Wolności, PSL, a nawet AWS. Tak więc odgórne ustalenie koalicjanta w wyborach samorządowych mogłoby zostać źle odebrane w niektórych powiatach”.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Opinie; s. 96
Reklama