Archiwum Polityki

Czepeo na czele armii

Choroba prezydenta Lecha Kaczyńskiego i szwankujący przepływ informacji między Pałacem a Klonową (siedziba ministra obrony) spowodowały, że mamy „czasowo pełniącego obowiązki” szefa Sztabu Generalnego. Dotychczasowy, gen. Czesław Piątas, w tym roku kończy 60 lat, wiek obligatoryjnego zwolnienia z armii. Piątas nie czekał do 20 marca – dnia swoich urodzin, a podanie o zwolnienie ze służby złożył w takim terminie, iż ostatni jej dzień wypadł 31 stycznia.

Polityka 6.2006 (2541) z dnia 11.02.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama